Orchesterwerke Verlag
B&H
B&H
B
B&H
B&H
B&H
B&H
B&H
   B&H *
 
B&H
P
B&H
B&H
B&H
 
 
Alk
 
Konzerte  
B&H
 
B
B&H
B&H
 
B&H
B
B&H
B&H
 
Klavier  
Klavier solo  
B&H
St *
   B&H *
   B&H *
B&H
B&H
B
B
B
   B&H *
 
B&H
   
Zwei Klaviere  
B
B&H
   
Klavier zu 4 Händen  
 
P
 
   B&H *
 
Orgel  
B&H
B&H
 
B&H
   B&H *
B&H
B&H
 
B&H
Tr *
B&H
   B&H *
 
   B&H *
B&H
B&H
B
B&H
W *
B&H
 
   M *
APH
APH
 
Streichinstrumente  
Violine Solo  
B
B
   
Violine und Klavier  
   B&H *
   B&H *
B
B
B&H
   
Violine und Orgel  
 
B&H
B&H
   
Viola Solo  
B&H
B
B
   
Viola und Klavier  
TMV
B&H
B&H
   
Cello Solo  
B
B
   
Violoncello und Klavier  
B&H
B
B
   
Violoncello und Orgel  
C
   
Duos  
B
B
B
B
P
P
 
Blasinstrumente  
Flöte  
B&H
B
B
B
  
 Hofm.
   
Klarinette  
TMV
B
 
B&H
   
Oboe  
B&H
 
B&H
M
   
Fagott  
B
L
   
Altsaxophon  
 
B&H
TMV
L
   
Andere  
L
 
B
 
Kammermusik  
Bo&Ha *
   B&H *
   B&H *
B
   B&H *
Bo&Ha
   B&H *
P
B
B
B
B&H
B&H
B&H
 
B
 
Gesang und Chor mit Instrumenten (geistlich)  
 
   B&H *
   B&H *
 
B&H
   MCP *
 
B
B&H

Alk
B
 
B
 
   B&H *
 
 
 
 
 
B&H
C
 
 
C
 
B
 
B
 
B
 
   B&H *
 
 
 
 
 
 
C
 
Gesang und Chor mit Instrumenten (weltlich)  
 
 
   B&H *
 
   B&H *
 
B&H
 

B&H
 
B&H
 
 
Alk
 
B&H
 
Chor a cappella (geistlich)  
   B&H *
 
B&H
 
B&H
 
B&H
 
B&H
 
B&H
 
B&H
 
B&H
 
B&H
 
B&H
 
B&H
 
C
 

P
B
B
 
B
 
C
 
C
 
B&H
 
B&H
B
C
 
   M*
B
B
 
B&H
B
   B&H *
 
C
C
C
C
  APH*
C
C
C
 
B
 
C
 
C
 
C
C
C
C
B
 
Chor a cappella (weltlich)  
 
B&H
 
   B&H *
 
B&H
 
   B&H *
 
P
 
P
 
B
B
 
 
Abkürzungen der Verlage
Alkor Edition Kassel GmbH
Augsburg Publishing House, Minneapolis, USA